Proszę, dziękuję, uwielbiam!

Nasz dom zakonny na Wólkach w Nowym Sączu wypełnił się 7.września młodymi, którzy przyszli uwielbiać z nami Pana Jezusa, dziękować Mu za wszelkie dobro i prosić o potrzebne łaski na nowy rok szkolny i akademicki. Towarzyszył nam Ks. Michał Dziewit, któremu dziękujemy za modlitwę i obecność z nami. Ufamy, że rozpoczęty dziś na Eucharystii i adoracji nowy cykl spotkań formacyjnych dla młodzieży będzie owocny dla wszystkich, którzy przyjmą zaproszenie, by z nami się modlic i szukać Boga.