Mieszkańcy Głubczyc modlą się o pokój

W piątek  28 września o godz. 15.00  zebraliśmy się przy figurze Matki Bożej na wspólnej modlitwie o pokój. Pragnienie tego daru w sercu naszych mieszkańców wyraził się w ich obecności na modlitwie pod przewodnictwem naszego księdza Proboszcza.  Obecni byli też księża wikarzy a także ojcowie franciszkanie. Obecność mieszkańców  była wielopokoleniowa. Odmówiliśmy wspólnie koronkę i litanie do Bożego Miłosierdzia. Ufamy, że nasze modlitwy będą wysłuchane. S. Józefina