450 rocznica śmierci św. Stanisława Kostki

 

Rocznica ta zrodziła we mnie  pomysł zaangażowania dzieci, aby bardziej przeżyły krótką ale jakże  dynamiczną drogę do świętości  Stanisława Kostki -patrona dzieci i młodzieży, którego dewizą było zawołanie: „Do wyższych rzeczy jestem stworzony”.
Twórczością mogły wykazać się uczniowie od klasy pierwszej do szóstej. Portrety, kolorowanki, plakaty, twórcze zaangażowanie wprawiało mnie w podziw i radość. Śpiew z pokazywaniem słów refrenu -  młody jak my wesoły jak my, prosta jest jego droga, szukał jak my goręcej niż my, nad wszystko kochał Boga – był wykonany z wielkim zaangażowaniem. Gorąco modliliśmy się o ukochanie  Pana Jezusa i Maryi jak św. Stanisław. Świętość, czyli sprawę najwyższą, osiągnął godnie przyjmując Pana Jezusa w Komunii świętej, promieniując Jego obecnością przez słowa i czyny. Święty Stanisławie Kostko uproś nam łaskę świętości. Módl się za nami. Amen.

S. Józefina